Intaro.nl
Image default
Woningen

Stappenplan voor de sloop van een woning

Als u een woning wilt slopen, moet u met een aantal zaken rekening houden. Wij zetten ze voor u op een rijtje.

Stap 1: Controleer wat wettelijk toegelaten is

Niet elke woning mag zomaar gesloopt worden. U moet eerst nagaan of er geen beperkingen zijn op het vlak van ruimtelijke ordening, stedenbouw of erfgoed. U kunt hiervoor informatie inwinnen bij uw gemeente. Zo kunt u vermijden dat u een vergunning nodig hebt of dat u een boete krijgt.

Stap 2: Maak een sloopplan

Het is een goed idee om op voorhand een sloopplan op te maken. Dit document bevat een stappenplan van alle sloopwerken en een overzicht van alle afvalstoffen die zullen vrijkomen tijdens de sloop. Dit laat u toe om op een gestructureerde manier te werk te gaan. 

Stap 3: Verzamel het materiaal

Neem de nodige voorzorgsmaatregelen. U kunt best een veiligheidshelm, veiligheisschoenen en een veiligheidsbril dragen tijdens de sloopwerken om ongelukken te vermijden. Gehoorbescherming zal op sommige momenten ook van pas komen.

Daarnaast heeft u nog wat werkmateriaal nodig. Denk bijvoorbeeld aan een sloophamer, beitel, breekijzer, kniptang… Voor het afval huurt u een container. Het is belangrijk om per afvalstroom (hout, steen, pleister…) een aparte container te huren, dan is de verwerkingskost goedkoper.

Stap 4: Voer de sloop uit

Als u alle voorbereidingen hebt getroffen, kunt u overgaan tot de effectieve sloop van de woning. Wij raden aan om niet per kamer te werken, maar per afvalstroom. Start bijvoorbeeld met het verwijderen van alle tegels, doe daarna het hout, enzovoort. Zo’n selectieve sloop gaat veel vlotter. Let er ook op dat je voor de sloopwerken de nutsvoorzieningen laat afsluiten. 

Opgelet met asbest! Asbesthoudende materialen mag u niet beschadigen en moeten ingepakt worden in speciale zakken. Draag steeds een mondmasker wanneer u hiermee werkt. Huur desnoods een gespecialiseerde firma in om het asbest te verwijderen. 

Stap 5: Start met de herbouw

Na de sloop kunt u beginnen met de herbouw van uw nieuwe woning. U moet hiervoor natuurlijk ook over een geldige bouwvergunning beschikken en voldoen aan alle voorschriften en energienormen. U kunt uw nieuwe woning naar eigen smaak en wensen ontwerpen en inrichten, samen met uw architect en aannemer.