Intaro.nl
Image default
Zakelijke dienstverlening

Outplacement

Outplacement? Het einde van uw baan of het begin van een nieuwe uitdaging?

Organisaties en medewerkers zijn altijd in ontwikkeling. De ontwikkelingen volgen elkaar snel op mar lopen zeker niet altijd parallel aan elkaar. Door veranderingen van management, bedrijfscultuur, ambities, privésituaties of organisatiefilosofie, kan een situatie ontstaan waarin een werknemer zich niet meer thuis voelt in de organisatie, niet meer past of goed functioneert of door reorganisatie boventallig wordt. Al dan niet door de situatie gedwongen moeten werkgever en medewerker dan afscheid van elkaar nemen.

Outplacementbureau Werkcontact biedt al vanaf haar oprichting in 2003 ondersteuning aan werknemers bij het vinden van een nieuwe, passende voortzetting van hun carrière. Talenten, capaciteiten, drijfveren, ambities en voorkeuren vormen daarbij het belangrijkste uitgangspunt van een succesvol outplacement traject.

In de persoonlijke maatwerkbegeleiding, door ervaren en senior outplacementadviseurs, onderscheidt Werkcontact in een outplacement traject de volgende onderdelen:

Oriënterend gesprek

Een vrijblijvend en oriënterend gesprek. Dit gesprek dient er toe om te onderzoeken of er een klik is tussen werknemer en de outplacementadviseur.

Het Intakegesprek

De Kennismaking, opstellen van het persoonlijke plan van aanpak bij outplacement.

Zelfanalyse

Er wordt met behulp van een heldere gestructureerde methodiek inzicht verkregen in uw kwaliteiten, behoeften, drijfveren, waarden en interesses en keuzepatronen. Dit beeld wordt gekoppeld aan bij de werknemer passende functiemogelijkheden.

Arbeidsmarkt oriëntatie en -benadering

De werknemer krijgt praktische handvaten voor de bij hem/haar passende arbeidsmarktstrategie en de hulpmiddelen die daarbij kunnen worden ingezet. Job-search wordt door op actieve wijze ingezet, met behulp van het uitgebreide regionale en landelijke relatienetwerk en Carrièresite.nl. Dit is het eigen doorlopende zoeksysteem van Werkcontact, waarbij periodiek vele duizenden vacatures gevonden worden.

Zelfmarketing/branding

Jezelf optimaal presenteren via een brief, CV en mondelinge presentatie in een sollicitatiegesprek of netwerkgesprek.

Faciliteiten

Gedurende de begeleiding kan de werknemer vrij gebruik maken van de sollicitatiecentra en secretariaatsondersteuning.

Nazorg

Na het realiseren van een nieuwe baan, kan men voor advies nog een ruime periode een beroep doen op de outplacement adviseur.

https://www.outplacementbureau.nl