Intaro.nl
Image default
Bedrijven

Slimme oplossing voor funderingsherstel

Een huis kan om verschillende redenen zakken. Hier zijn enkele veelvoorkomende oorzaken:

 • Grondverzakking: Dit gebeurt wanneer de grond onder het huis begint te dalen. Het kan veroorzaakt worden door een gebrek aan ondersteunende grondlagen, bodemerosie, grondwaterverlaging of aardbevingen. Als gevolg hiervan kan het huis scheuren en uit het lood raken.
 • Slechte fundering: Als de fundering van het huis niet goed is gebouwd, kan dit leiden tot verzakkingen. Bijvoorbeeld als de fundering niet diep genoeg in de grond ligt of als de fundering niet sterk genoeg is voor de belasting van het huis.
 • Waterproblemen: Overmatig water kan de grond verzadigen en eroderen, wat kan leiden tot verzakkingen. Als water niet goed wordt afgevoerd door de regenpijpen en afvoeren, kan dit leiden tot vochtproblemen en verzakkingen van de fundering.
 • Bodemkrimp: In droge periodes kan de bodem krimpen, wat leidt tot verzakkingen en scheuren in de fundering en muren.
 • Te zwaar belast: Als er een extra verdieping wordt toegevoegd, of er zware objecten zoals een zwembad of een grote boom in de buurt van het huis worden geplaatst, kan dit het huis te zwaar belasten en leiden tot verzakkingen.

Het is belangrijk om tijdig een verzakte huis fundering te herstellen professioneel advies te vragen om verdere schade te voorkomen.

Waar komen verzakkingen van huizen het vaakst voor

Verzakkingen kunnen op verschillende plaatsen voorkomen, maar er zijn wel enkele plekken waar verzakkingen vaker voorkomen:

 • Gebieden met een hoge grondwaterstand: Wanneer de grondwaterstand hoog is, kan de grond onder een huis zachter worden en hierdoor verzakken.
 • Gebieden met zware regenval: Gebieden met zware regenval hebben vaak te maken met grondverzakkingen, omdat de grond dan vaak verzadigd raakt met water.
 • Gebieden met veel bouwactiviteit: Wanneer er veel gebouwd wordt, kan dit leiden tot veranderingen in de grondstructuur. Dit kan leiden tot verzakkingen en scheuren in huizen en gebouwen in de buurt.
 • Gebieden met bodemkrimp: Droge gebieden hebben vaak last van bodemkrimp, waardoor de grond onder huizen kan zakken.
 • Gebieden met een slechte fundering: Als de fundering van huizen en gebouwen niet goed is gebouwd, kan dit leiden tot verzakkingen.
 • Gebieden met mijnbouwactiviteiten: In gebieden waar mijnbouwactiviteiten plaatsvinden, kan de grond onder huizen en gebouwen verzakken als gevolg van bodemdaling als gevolg van de activiteit.
 • Gebieden met natuurlijke bodemveranderingen: Sommige gebieden hebben te maken met natuurlijke bodemveranderingen, zoals aardbevingen of landslides, die kunnen leiden tot verzakkingen van huizen en gebouwen in de buurt.

Het is belangrijk om bij het bouwen of kopen van een huis rekening te houden met deze risico’s en professioneel advies in te winnen over de stabiliteit van de grond en de fundering.

Hoe kun je funderingsherstel in gang zetten?

De oplossing voor het oplossen van verzakking van een huis is afhankelijk van de oorzaak en de ernst van de verzakking. Hier zijn enkele veelgebruikte methoden om verzakking van een huis op te lossen:

 • Funderingsherstel: Als de verzakking wordt veroorzaakt door problemen met de fundering, kan funderingsherstel nodig zijn. Dit kan inhouden dat de fundering onder het huis wordt opgegraven en opnieuw wordt opgebouwd, of dat er extra funderingspalen worden geplaatst om het huis te ondersteunen.
 • Onderstopping: Bij onderstopping worden de verzakte delen van de fundering van het huis ondersteund met stalen of houten balken. Dit kan helpen om de druk op de fundering te verminderen en het huis te stabiliseren.
 • Bodemverbetering: Als de verzakking wordt veroorzaakt door zachte grond onder het huis, kan bodemverbetering worden toegepast. Hierbij wordt er bijvoorbeeld zand, grind of schuimbeton onder het huis gespoten om de grond te stabiliseren en het huis op te tillen.
 • Injecteren van hars: Het injecteren van hars kan worden gebruikt om scheuren in de fundering op te vullen en de stabiliteit van het huis te verbeteren.
 • Aanpassen van de afvoer: Als waterproblemen de oorzaak zijn van de verzakking, kan het aanpassen van de afvoer van regenwater helpen om verdere verzakking te voorkomen.
https://schroeffundering.nl/