Zoals je weet is groene energie in opmars. Dat heeft natuurlijk te maken met het feit dat het opwekken van groene energie minder belastend is voor het milieu. Het wordt opgewekt uit hernieuwbare bronnen, zoals zonnepanelen en windmolens, waarvoor geen fossiele brandstoffen meer nodig zijn. Loopt jouw energiecontract bijna af? En wil jij een steentje