Intaro.nl
Image default
Bedrijven

Beheert uw onderneming huisvesting of huisvest u arbeidsmigranten?

Wanneer uw onderneming huisvesting beheert, of arbeidsmigranten huisvest, kan het SNF-keurmerk van pas komen. Ook kan het zijn dat u een SNA-keurmerk kan aanvragen. Wat deze keurmerken precies zijn, wat de voordelen zijn en of ze verplicht zijn, leggen we graag uit.

Wat is een SNF-keurmerk? En is deze verplicht?

Het SNF-keurmerk is het keurmerk van de Stichting Normering Flexwonen. Met dit keurmerk toont u aan dat u arbeidsmigranten op de juiste manier huisvest. Het keurmerk is niet verplicht, maar beschikbaar voor alle ondernemingen die arbeidsmigranten huisvesten. Daarbij valt te denken aan vastgoedorganisaties, uitzendondernemingen, ondernemingen in de land- en tuinbouw of de vleesverwerkende industrie.

Particulieren kunnen dit keurmerk ook aanvragen. Het behalen van het keurmerk is mogelijk als de particulier maximaal één locatie (naast de eventuele eigen woning) bezit en die aan arbeidsmigranten verhuurt. Het behalen van het keurmerk is niet gemakkelijk. Daarom is het een goed idee een sparringpartner in de arm te nemen die kan helpen bij het verbeteren van de omstandigheden voor arbeidsmigranten, om zo de kans op een keurmerk te verhogen.

Nog een keurmerk: het SNA-keurmerk

Naast het SNF-keurmerk is er nog een keurmerk: SNA. Dit is het keurmerk van de Stichting Normering Arbeid. Dit keurmerk is niet uitsluitend voor de omstandigheden van arbeidsmigranten, maar voor alle inleners. Het keurmerk kan worden aangevraagd door alle ondernemingen die arbeid ter beschikking stellen. Daarbij valt te denken aan uitzendondernemingen, detacherings- en payrollbedrijven en (onder)aannemers van werk.

Het keurmerk heeft als doel om fraude en illegaliteit uit te bannen. Daarbij wordt gestuurd op zelfregulering. Met het laten uitvoeren van inspecties op basis van de norm voor het SNA-keurmerk, probeert de stichting ervoor te zorgen dat inleners in betere omstandigheden werken.

Wanneer de keurmerken samenkomen

In sommige gevallen komen de keurmerken samen. Dat komt voor als een arbeidsmigrant wordt ingeleend op bijvoorbeeld flexbasis of payrollbasis, en tegelijkertijd intrek neemt in een van de huisvestingen van de werkgever. De organisatie of het bedrijf dat de arbeidsmigrant inleent, kan dan beide keurmerken aanvragen. Wanneer beide keurmerken van toepassing zijn, kan het zijn dat eerst het ene keurmerk moet worden behaald, voordat het andere kan worden aangevraagd.

Meer vertrouwen met keurmerken

De keurmerken zijn niet verplicht, maar bieden wel meer vertrouwen aan arbeidsmigranten zelf, aan de gemeente, de overheid, omwonenden of andere betrokkenen. Een woningcorporatie of opdrachtgever kan vragen om aan te tonen dat er wordt gewerkt volgens de normen die gelding voor huisvesting of voor inlening. Het contact met de stakeholders verloopt soepeler als u kunt aantonen dat u zorgdraagt voor de mensen met wie u werkt.