Akasha reading

Het universum is een levend geheel, bestaande uit energie. Je zou het kunnen zien als een ademend geheel. Dit geheel bevat een geheugen, een soort kosmisch archief/bibliotheek, en staat bekend als de 'Akasha kronieken'. In deze kronieken liggen als het ware de rollen of boeken opgeslagen waarin alle informatie over zielelevens van eenieder te vinden is, hier op aarde en aan de andere zijde. Deze informatie is op energetisch niveau 'te lezen'.

Een reading uit de Akasha kronieken houdt dus in dat wij, met toestemming van u, informatie halen die door de Heren van de kronieken wordt vrijgegeven. 

Waar is deze informatie nou goed voor?
U bent bezig op uw levenspad, maar vraagt zich af of u wel op het juiste spoor zit? De Akasha kan laten zien of dit een pad is wat behoord tot uw zielekeuzes voor dit leven.
Ook is informatie beschikbaar over de blokkade waar u tegenaan loopt. Het pad kan wel juist zijn, maar de blokkade maakt dat u gaat twijfelen. Hoe gaat u dan met die blokkade om?

Een voorbeeld uit een reading:
 
(Met toestemming van de cliënt)

Een cliënt vertelde dat het pad (nieuw werk) dat ze had gekozen erg goed voelde, maar dat ze op de een of andere manier maar niet verder leek te komen. Dit kwam uit de Akasha:

"Ik zie een dominopad, lopend vanuit één spoor, later opgesplitst in drie rijen. Midden in het eerste spoor staat de cliënt. Letterlijk met haar voeten op het pad van de dominostenen, zodat ze tegen haar voeten aanvallen in plaats van verder te rollen. Op de vraag wat er aan de hand was, kwam het antwoord dat client goed bezig was op het juiste spoor, maar dat ze zo gedreven was het goed te doen, dat ze op het pad was gaan staan in plaats van ernaast. Ze was er steeds maar mee bezig, waardoor ze de boel blokkeerde (letterlijk) en ze moest een stap achteruit doen, zodat de zaken die in gang waren gezet ook de kans kregen zich te voltooien."

In dit geval bleek de cliënt zo enthousiast te zijn over haar nieuwe keuzes, dat ze niets liet gebeuren. Ze had de eerste actie nog niet in gang gezet of de volgende werd alweer opgezocht. Nadat ze een stap achteruit had gedaan en even niets had ondernomen (2 dagen) waren de dominostenen blijkbaar gaan rollen, want de antwoorden waar ze op zat te wachten waren inmiddels binnengekomen.

Aanvragen Akasha reading
Intaro Consultancy
Wat jij wil, wil jou ook!!